Zápis do AP a katalogu

0/25
0/25
Odborná kvalifikace - kurzy, zkoušky Zadejte s mezerou zkratky jednotlivých licencí: CR, ČR, Cedok, Čedok, ICRO, Institut cestovního ruchu a obchodu, Italie: Itálie, MH: MH, NG: NG, PH: Pražský hrad, PIS: Pražská informační služba, Profit: Profit, Tyrkys: Tyrkys, VIP: VIP, ZM: Židovské muzeum
Obory, na které se specializujete
Dostupnost
Jazyky
Jazyky, ve kterých provádíte

Domácí cestovní ruch

Kraj ČR
Kde provádíte - regiony, místa, objekty

Domácí cestovní ruch

Země
Země, kam doprovázíte zájezdy
Města apod.
Práce delegáta v regionech či zemích
Co dalšího pokládáte za nutné uvést
Soubor nevybrán Vybrat soubor
Soubor nevybrán Vybrat soubor
Průkazová fotka musí být ve formátu JPG nebo PNG

Elektronické průkazkové foto Vám zhotoví běžný fotolab.

Upozornění: katalog průvodců je určen organizacím i jednotlivcům, hledajícím průvodce pro své akce. Uvádějte proto co nejpřesnější informace o své kvalifikaci a odbornosti. Případné dotazy ohledně vyplnění dotazníku konzultujte s členem výboru AP, nebo napište nám.

Přihlašuji se za řádného člena Asociace průvodců ČR. Souhlasím, aby AP ČR evidovala po dobu trvání mého členství osobní údaje z této přihlášky pro organizační účely a pro jejich případné zveřejnění v katalogu průvodců v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.