Hero

Asociace průvodců
České republiky

Asociace průvodců ČR vznikla na podzim roku 2001 jako dobrovolné, nezávislé, nepolitické, profesní sdružení. Členy asociace se mohou stát kvalifikovaní průvodci v oblasti cestovního ruchu.

Předmětem činnosti asociace je zejména hájit profesní zájmy členů, společensky sdružovat průvodce, podílet se na dalším vzdělávání průvodců, všestranně propagovat a prezentovat služby svých členů, zastupovat členy v domácích a v zahraničních organizacích.

Asociace průvodců ČR je členem České unie cestovního ruchu, Světové federace asociací turistických průvodců - WFTGA a Evropské federace asociací turistických průvodců - FEG.

hero
guide catalog

Katalog průvodců

Zde najdete široký výběr kvalifikovaných a zkušených průvodců, kteří vám rádi přiblíží krásy a zajímavosti České republiky. Každý průvodce má své specializace a zájmy, takže si můžete vybrat toho, který nejlépe odpovídá vašim potřebám

Novinky a informace

Členové a partneři

Hero

Staňte se členem
Asociace Průvodců České republiky

Chci se stát členem