Zásady ochrany osobních údajů

Asociace průvodců České republiky o.s. si uvědomuje, že ochrana soukromí je velmi důležitá pro jednotlivce všude - naše zákazníky, návštěvníky webových stránek, uživatele produktů a všechny ostatní. Proto je zodpovědné používání a ochrana osobních a jiných informací, které máme v naší péči, základní hodnotou Asociace průvodců České republiky o.s. Pokud se chcete dozvědět více o našich postupech ochrany soukromí, prosím, přečtěte si níže uvedené zásady. Pokud máte další otázky nebo obavy, neváhejte nás kontaktovat na adrese asociacepruvodcu@seznam.cz.


Prohlášení o ochraně soukromí bylo naposledy aktualizováno dne 1.12.2023.


1. Úvod

1.1 Asociace průvodců České republiky o.s. se zavazuje chránit soukromí návštěvníků www.asociacepruvodcu.cz. V této politice Asociace průvodců České republiky o.s. vysvětluje, jak bude s vašimi osobními údaji nakládat. Osobní údaje jsou jakékoli informace, které lze použít k identifikaci jednotlivce, včetně, ale nikoli výhradně, jména, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla a IP adresy.

1.2 Asociace průvodců České republiky o.s. vás požádá o souhlas s používáním cookies v souladu s podmínkami této politiky při vaší první návštěvě www.asociacepruvodcu.cz. Používáním www.asociacepruvodcu.cz a souhlasem s touto politikou vyjadřujete souhlas s naším používáním cookies v souladu s podmínkami této politiky.


2. Sběr osobních údajů

2.1 Asociace průvodců České republiky o.s. může shromažďovat, ukládat a používat následující druhy osobních informací:

(a) informace o vašem počítači a o vašich návštěvách a používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy, geografické polohy, typu a verze prohlížeče, operačního systému, zdroje odkazu, délky návštěvy, zobrazení stránek a cest navigace na webu) pro analýzu webu a ke zlepšení našich služeb.

(b) informace, které nám poskytnete při používání služeb na www.asociacepruvodcu.cz, nebo které jsou generovány v průběhu používání těchto služeb (včetně času, frekvence a vzoru používání služby) pro poskytování a zlepšování našich služeb.

(c) informace obsažené v nebo související s jakoukoliv komunikací, kterou nám pošlete nebo pošlete prostřednictvím www.asociacepruvodcu.cz (včetně obsahu komunikace a metadat spojených s komunikací) pro reakci na vaše dotazy a požadavky.

(d) jakékoli další osobní informace, které se rozhodnete nám poslat.

2.2 Předtím, než nám poskytnete osobní informace jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby jak s poskytnutím, tak se zpracováním těchto osobních informací v souladu s tímto pravidlem.


3. Použití vašich osobních údajů

3.1 Osobní informace, které nám byly poskytnuty prostřednictvím www.asociacepruvodcu.cz, budou použity pro účely specifikované v tomto pravidle nebo na příslušných stránkách webu.


3.2 Asociace průvodců České republiky o.s. může vaše osobní údaje používat k: (a) správě www.asociacepruvodcu.cz a podnikání (b) personalizaci www.asociacepruvodcu.cz pro vás (c) umožnění vašeho používání služeb dostupných na www.asociacepruvodcu.cz (g) zasílání neobchodních komunikačních sdělení (h) zasílání marketingových komunikací souvisejících s naším podnikáním


4. Zabezpečení dat

4.1 Asociace průvodců České republiky o.s. bere zabezpečení vašich osobních údajů velmi vážně. Implementovali jsme vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování a proti náhodné ztrátě, zničení, poškození, změně nebo zveřejnění. Mezi bezpečnostní opatření patří:


  • Pravidelné přezkoumávání a aktualizace našich bezpečnostních politik a postupů
  • Pravidelné monitorování našich systémů pro neobvyklou nebo neoprávněnou aktivitu
  • Šifrování osobních údajů při jejich přenosu nebo ukládání
  • Omezení přístupu k osobním údajům pouze na ty zaměstnance a dodavatele, kteří je potřebují znát, aby mohli vykonávat své pracovní povinnosti
  • Pravidelné testování našich bezpečnostních opatření, aby bylo zajištěno, že jsou účinná

4.2 Snažíme se chránit osobní údaje proti neoprávněnému přístupu, použití, změně, zničení nebo zveřejnění. Nicméně žádná bezpečnostní opatření nejsou dokonalá nebo neprostupná a nemůžeme zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které shromažďujeme nebo ukládáme.


5. Vaše práva a možnosti

5.1 V souladu s GDPR máte právo na přístup, opravu, aktualizaci, výmaz nebo omezení používání vašich osobních údajů. Máte také právo na přenositelnost údajů, právo nesouhlasit s určitým zpracováním a právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním.


5.2 Pokud byste chtěli uplatnit některé z těchto práv nebo máte dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo praxí, prosím, kontaktujte nás na adrese asociacepruvodcu@seznam.cz.


5.3 Pokud se domníváte, že Asociace průvodců České republiky o.s. nedodržela vaše práva na ochranu údajů, máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu.


6. Cookies

6.1 Asociace průvodců České republiky o.s. používá cookies k vylepšení uživatelského zážitku na našem webu. Cookie je malý textový soubor, který je umístěn na vašem zařízení, když navštívíte náš web. Pomáhá nám si pamatovat vaše preference, rozumět tomu, jak s naším webem interagujete, a zlepšovat celkový výkon našeho webu.


6.2 Používáme jak session cookies, tak persistent cookies. Session cookies jsou dočasné soubory, které jsou smazány, když zavřete prohlížeč, zatímco persistent cookies zůstávají na vašem zařízení, dokud nevyprší nebo je neodstraníte.


6.3 Cookies používáme pro následující účely:

  • K umožnění určitých funkcí našeho webu
  • Pro poskytování analytiky
  • K ukládání vašich preferencí
  • K umožnění poskytování reklamy, která je pro vás relevantnější

6.4 Můžete kontrolovat a spravovat cookies prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče. Vezměte však na vědomí, že pokud cookies zakážete, možná nebudete moci přistupovat k určitým funkcím našeho webu.


6.5 Používáme Google Analytics k shromažďování anonymních dat o používání našeho webu. Google Analytics používá cookies k shromažďování dat, jako je počet návštěvníků našeho webu, stránky, které navštívili, a jejich poloha. Tato data jsou používána ke zlepšení našeho webu a k pochopení našeho publika. Data z Google Analytics jsou anonymizována a nesdílíme je s žádnými třetími stranami.


7. Změny našich zásad ochrany osobních údajů

7.1 Vyhradzujeme si právo kdykoli provést změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud provedeme změny v našich zásadách ochrany osobních údajů, zveřejníme aktualizované pravidlo na našem webu a aktualizujeme datum "naposledy aktualizováno" na začátku tohoto dokumentu. Doporučujeme vám pravidelně přezkoumávat naše zásady ochrany osobních údajů, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše osobní údaje.


7.2 Vaše pokračující používání našeho webu nebo služeb po jakýchkoli změnách těchto zásad ochrany osobních údajů bude znamenat vaše přijetí takových změn.


Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy týkající se naší Politiky ochrany osobních údajů, prosím, kontaktujte nás na adrese asociacepruvodcu@seznam.cz.